lunes, 31 de agosto de 2015

Malaties Periodontals


"Les malalties periodontals consisteixen en un procés inflamatori de les genives que ocasiona danys en els teixits del voltant de les dents." El tractament consisteix sobretot en el control dels factors de risc, i en casos severs una cirurgia periodontal, l'objectiu primordial no és la curació, ja que la tan temuda piorrea es controla però no es cura!

 
Les periodontitis són la causa més freqüent de pèrdua de dents o extracció de peces dentàries en subjectes majors de trenta-cinc anys.

Hi ha diversos factors de risc que indueixen i afavoreixen les malalties periodontals, com són: els agents irritants locals (alcohol, drogues, medicaments crònics, etc.), la placa dental, la tosca, restauracions desajustades o materials porosos de pròtesis dentals, deixalles alimentaris retinguts i la respiració bucal. Aquests factors influeixen de manera diferent en cada individu, depenent de factors generals i disfuncionals, com ara el bruxisme, els traumatismes oclusals, les malposicions, l'absència de peces dentals i la masticació unilateral.
La geniva respon a aquests irritants mitjançant una inflamació crònica, que provoca canvis de color, forma, ubicació i textura dels teixits pròxims a la dent (os, lligament periodontal i geniva).

La gingivitis és la inflamació de les genives. La causa més freqüent és la presència contínua d'un excés de placa bacteriana sobre la mateixa. Els signes més comuns de la seva presència són: enrogiment, inflor i sagnat de les genives.
La gingivitis és una malaltia reversible i evitable si s'aplica una correcta higiene bucal.
Si la gingivitis no es tracta adequadament, dóna pas a l'avanç de la malaltia periodontal i es transforma en periodontitis.

La periodontitis és una patologia inflamatòria d'origen infecciós que destrueix el periodonci d'inserció (os alveolar, ciment radicular i lligament periodontal), el que pot acabar amb la pèrdua de les dents afectats.
Totes les periodontitis provenen d'una gingivitis, però no totes les gingivitis acaben en periodontitis.

S'ha determinat que els factors de risc més freqüents de la malaltia periodontal són: predisposició genètica, alt consum d'aliments rics en sucres, l'absència o tècnica incorrecta d'higiene oral, tabaquisme, estrès i alimentació deficient, i per descomptat, la manca de controls periòdics amb el dentista.
A més és ja científicament provada la relació entre malaltia periodontal i aparició i / o complicacions de malalties sistèmiques important: diabetis, malalties coronàries, i patologies circulatòries.

Detectar-la en els estadis inicials és vital per preservar les peces dentals naturals, perquè és una malaltia indolora en els primers passos i mitjanes, quan es presenta el dolor generalment ja hi ha gran pèrdua d'os maxil·lar i dents mòbils.
Quan una dent o queixal es mou és que ha perdut més del 50% d'os de sosteniment, i quan una peça dental "cau" per si sola ha perdut el 100% d'os alveolar, el que dificulta el seu reemplaçament.

Si pensa que aquest pot ser el seu cas, no ho dubti i consulti'ns ràpidament, l'informarem com tractar i mantenir la seva boca per evitar patir l'absència de peces dentals naturals per culpa de la tan temuda "piorrea".